Anwalt im Büro

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie


Szanowni Państwo, kancelaria komornicza Joanny Sawickiej-Iwaniuk mieści się w Krasnymstawie przy ulicy Podwale 2a. Na stronie internetowej znajdą Państwo wszelkie informacje niezbędne przy składaniu wniosków związanych z egzekucją długów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi oraz skorzystania z naszych usług.

W celu wszczęcia egzekucji komorniczej oraz egzekucji należności należy dostarczyć do kancelarii wypełniony wniosek egzekucyjny wraz z tytułem egzekucyjnym. Wniosek powinien być opatrzony klauzulą wykonalności, można go złożyć osobiście bądź listownie. Zachęcamy Państwa do kontaktu, udzielimy wszelkich informacji odnośnie wszczęcia egzekucji komorniczej, egzekucji należności oraz potrzebnych dokumentów.

 

Aby rozpocząć egzekucję komorniczą, należy wypełnić wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym. Wniosek musi zawierać dopisek bądź pieczątkę o treści:

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia … 20 … r. Sąd … w … stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości/w zakresie … oraz poleca wszystkim urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy. Orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne/natychmiast wykonalne.

 

Wniosek musi dostarczać wszelkie informacje dotyczące dłużnika takie, jak: PESEL, NIP, majątek, wynagrodzenie i inne. Informacje te przyspieszają postępowanie i egzekucję. Koszty postępowania egzekucyjnego, ściągania należności oraz egzekucji należności ponosi dłużnik. Może zaistnieć sytuacja, w której trakcie ściągania długów, aż do czasu uzyskania należności od dłużnika, komornik będzie miał prawo zażądać od wierzyciela pokrycia drobnych kosztów takich, jak na przykład dojazdy czy korespondencja z dłużnikiem.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.