82 576 22 40 joanna.sawicka-iwaniuk@komornik.pl PKO BP S.A.

90 1020 1563 0000 5002 0013 6911

Często zadawane pytania

Komornik sądowy może jednocześnie prowadzić kilka rodzajów postępowań egzekucyjnych, do których zaliczają się między innymi:

  • egzekucję z rachunków bankowych
  • egzekucję z ruchomości
  • egzekucję z wynagrodzenia za pracę
  • egzekucję z praw majątkowych
  • egzekucję z nieruchomości
  • egzekucję z innych wierzytelności
  • i inne

Z obecnym staniem prawnym wierzyciel nie ma obowiązku wskazywania sposobów egzekucji, gdzie wyjątkiem są egzekucje z nieruchomości oraz ze składników majątkowych co do których stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości.

Po wykonanym postępowaniu komornik zwraca tytuł wykonawczy jeśli nie udało się wyegzekwować świadczenia lub nie wyegzekwowano go w całości. Jeśli nie dostaliśmy tytułu wykonawczego, to znaczy że całe roszczenie zostało zaspokojone.

Zwolnienie z kosztów komorniczych przysługuje stronom wskazanym w ustawie, między innymi pracownicy w sprawach ze stosunku pracy czy też wierzyciele alimentacyjni. Również strona wskazana przez sąd jest zwolniona z takich kosztów.

Aby rozpocząć postępowanie to należy złożyć odpowiedni wniosek w kancelarii komorniczej ustnie lub pisemnie. Wnioski można znaleźć na naszej stronie:

82 576 22 40 joanna.sawicka-iwaniuk@komornik.pl PKO BP S.A.

90 1020 1563 0000 5002 0013 6911

Ogólnopolski protest Komorników Sądowych

W dniu 18 listopada, podczas wykonywania czynności, we własnej kancelarii, została brutalnie zamordowana jedna z Naszych Koleżanek, Komornik przy Sądzie Rejonowym w Łukowie, Ewa Kochańska.

Łączymy się myślami z Rodziną Naszej Koleżanki, mając jednocześnie świadomość, iż mogło to spotkać każdego z nas. Jako komornicy sądowi uważamy, że niezbędna jest nasza stanowcza reakcja na ten bestialski czyn.

W geście protestu przeciwko wszelkim przejawom agresji wobec komorników sądowych i ich pracowników, w najbliższy poniedziałek oraz w dniu pogrzebu Naszej Koleżanki, kancelarie pozostaną zamknięte i nie będą wykonywać żadnych czynności o charakterze zewnętrznym, jak na przykład, odbieranie poczty, dokonywanie przelewów, wydawanie zaświadczeń itp., a przez cały tydzień nie będziemy przyjmować stron postępowań.


This will close in 0 seconds