82 576 22 40 joanna.sawicka-iwaniuk@komornik.pl PKO BP S.A.

90 1020 1563 0000 5002 0013 6911

Często zadawane pytania

Komornik sądowy może jednocześnie prowadzić kilka rodzajów postępowań egzekucyjnych, do których zaliczają się między innymi:

  • egzekucję z rachunków bankowych
  • egzekucję z ruchomości
  • egzekucję z wynagrodzenia za pracę
  • egzekucję z praw majątkowych
  • egzekucję z nieruchomości
  • egzekucję z innych wierzytelności
  • i inne

Z obecnym staniem prawnym wierzyciel nie ma obowiązku wskazywania sposobów egzekucji, gdzie wyjątkiem są egzekucje z nieruchomości oraz ze składników majątkowych co do których stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości.

Po wykonanym postępowaniu komornik zwraca tytuł wykonawczy jeśli nie udało się wyegzekwować świadczenia lub nie wyegzekwowano go w całości. Jeśli nie dostaliśmy tytułu wykonawczego, to znaczy że całe roszczenie zostało zaspokojone.

Zwolnienie z kosztów komorniczych przysługuje stronom wskazanym w ustawie, między innymi pracownicy w sprawach ze stosunku pracy czy też wierzyciele alimentacyjni. Również strona wskazana przez sąd jest zwolniona z takich kosztów.

Aby rozpocząć postępowanie to należy złożyć odpowiedni wniosek w kancelarii komorniczej ustnie lub pisemnie. Wnioski można znaleźć na naszej stronie:

82 576 22 40 joanna.sawicka-iwaniuk@komornik.pl PKO BP S.A.

90 1020 1563 0000 5002 0013 6911