82 576 22 40 joanna.sawicka-iwaniuk@komornik.pl PKO BP S.A.

90 1020 1563 0000 5002 0013 6911

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie

Szanowni Państwo, kancelaria komornicza Joanny Sawickiej-Iwaniuk mieści się w Krasnymstawie przy ulicy Podwale 2a. Na stronie internetowej znajdą Państwo wszelkie informacje niezbędne przy składaniu wniosków związanych z egzekucją długów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi oraz skorzystania z naszych usług.

Jeżeli poszukują Państwo Komornika Sądowego w celu przeprowadzenia egzekucji należności pieniężnych i niepieniężnych, zapraszamy do kontaktu. Telefonicznie lub mailowo mogą Państwo uzyskać wszystkie niezbędne informacje odnoszące się do toku postępowania danej sprawy, wymaganych dokumentów oraz terminów realizacji.

Zasięg działania komornika obejmuje cały obszar właściwości Sądu Rejonowego w Krasnymstawie

Dokumenty najlepiej składać osobiście. Zapraszamy Państwa do kancelarii komorniczej od poniedziałku do piątku od 07.30 do 15.30.

Licytacje ruchomości i nieruchomości

Licytacje prowadzone przez kancelarię komorniczą znajdują się w serwisie internetowym Krajowej Rady Komorniczej.

Wnioski do pobrania

Aby rozpocząć egzekucję komorniczą, należy wypełnić wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym. Wniosek musi zawierać dopisek bądź pieczątkę o treści:

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia … 20 … r. Sąd … w … stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości/w zakresie … oraz poleca wszystkim urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy. Orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne/natychmiast wykonalne.

Dane kontaktowe

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie
Joanna Sawicka-Iwaniuk

ul. Podwale 2a
22-300 Krasnystaw

Wpłaty

Wpłat można dokonać w kancelarii lub online na podane konto bankowe:
PKO BP S.A.
90 1020 1563 0000 5002 0013 6911

Skontaktuj się z nami!

    82 576 22 40 joanna.sawicka-iwaniuk@komornik.pl PKO BP S.A.

    90 1020 1563 0000 5002 0013 6911